zt awards 2021


The Ziya Tanalı Initiative consists of people who are influenced by the writings, works, and sayings throughout his life of the great master, thinker, and writer Ziya Tanalı, who we lost prematurely. We would like this accumulation to be an enduring endeavor. For this purpose, Ziya Tanalı Initiative organizes a student competition and tries to share this accumulation with younger generations. The main purpose of these competitions is not solely dedicated to select and reward "beautiful" or "successful" projects, rather it is to make students think about certain topics with the issues and problems that have been suggested in a way that reminds the assignments by Tanalı. This way, the competition functions as a free, open, and voluntary training tool. And finally, the colloquium can be perceived as a kind of final project jury. Our future aims include an expansion of these studies beyond the confinements of a competition making the heritage of Ziya Tanalı accessible to a larger number of people and promoting fine arts.Ziya Tanalı inisiyatifi, çok erken kaybetmiş olduğumuz büyük usta, hoca, düşünür ve yazar Ziya Tanalı’nın yaşamı boyunca yazdıklarından, yaptıklarından, söylediklerinden etkilenen ve bu birikimin aktarılmaya devam etmesini isteyen insanlardan oluşmaktadır. Bu amaçla bir öğrenci yarışması düzenlemekte ve gençlerle bu birikimi paylaşmaya çalışmaktadır. Yarışmaların esas amacı “güzel” ya da “başarılı” projeleri seçmek ve ödüllendirmekten çok, Ziya hocamızın bize verdiği ödevleri anımsatacak şekilde ortaya konmuş konular ve sorunlar ile öğrencilerin belirli konular üzerinde düşünmelerini sağlamaktır. Bu şekli ile yarışma bir serbest, açık ve gönüllü eğitim aracı olarak işlev görmektedir. Ortaya konulan soru ve sorunlara Ziya Hocamızın bizlere öğretmeye çalıştığı şekilde bakmaya ve yorumlamaya çalışmak bu çabanın esasını oluşturur. Düzenlenen kolokyumlar ise bir çeşit proje son jürisi gibi değerlendirilebilir. İleri zamanlarda bu çalışmaların yarışma dışında da genişlemesi hedeflenmekte ve Ziya hocamızın birikiminin daha çok kişiye ulaştırılması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır.

Island. Poetry. Space.

Islands were not always landed on hilltop as they are now; they were landed on by sea and without rush. Therefore, this heavy encounter was accompanied by a strong but uncertain feeling, as well as a tension full of ambiguous and unsettling thoughts. We can also say that the “idea” of island is related to a state of besiegedness: the contradiction of a finiteness besieged by infinite openings.

2021 Competition subject of zt Awards is designated as: Island. Poetry. Space. Participants are expected to design a place in the domestic sea of the Aegean, on this island near the mainland, that will be designed to read, share, and accumulate poetry, and can be a silent witness to all those that we feel the absence. Content, program, and location on the island is left to the contestants.

Getting through the sirens.
One faces the fork suddenly.
Which is worthy to go?
Only you would know!

In Tanalı's understanding, the fact that the process of establishing architectural thought is defined as "a whole that does not oblige itself to borders of architecture and whose role in its relationship with values, art, knowledge, power, politics, technique/technology and nature is not greedy, which chooses to leave the doors open, is consistent, knows his place and past and is aware of the contemporary, which does not compromise on humility and releases the reins of exaggeration in the world of the ideal rather than the tangible." will constitute the values of this competition.

Islands are the land that utopian thoughts await to be realized. This rugged piece of land is where the desire for simultaneous existence of beginning, present and future or moment/memory, action/making and dreaming can be realized with prose as well as poetry.

The following headings are important in the evaluation of the award, which reveal the architectural understanding of Ziya Tanalı that accepts the motto of Saint Exupery's “perfection is achieved when there's nothing left to take away:”

- Lean, simple, still
- Humble
- Conveying sensitivities through the object – as in all branches of art
- Authentic/ self-like
- Suitable for the nature of the material
- Responding to humanoid needs-human scale
- Giving importance not to shapes, but to the essence of things
- Spontaneous- as if it were always there
- New - assembling from “what is not” to “what is” [or from the “non-existing” to the “existing”Ada. Şiir. Mekan.

Adalara her zaman şimdiki gibi tepeden inilmez, denizden ve acele edilmeden çıkılırdı.

Dolayısıyla bu ağır karşılaşmaya kuvvetli ama belirsiz bir duygunun yanında, muğlak ve tedirgin edici düşüncelerle dolu bir gerginlik eşlik ederdi. Ada düşüncesinin bir kuşatılmış olma haliyle ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz: sonsuz açıklıklarla kuşatılmış bir sonluluğun çelişkisi…* zt Ödüllerinin 2021 senesi yarışma konusu - Ada. Şiir. Mekan. - olarak belirlenmiştir.

Katılımcılardan Ege’nin evcil denizinde, anakara yakınlarındaki bu adada şiir okumak, paylaşmak, biriktirmek için kurgulanacak, bütün eksik kalmaların sessiz tanığı olabilecek bir mekanı tasarlamaları beklenmektedir. İçerik, program, ada üzerindeki konum yarışmacılara bırakılmıştır.

“… Sirenleri aştıktan sonra kürekçilerin İki yol çıkacak karşısına birden Acaba bunlardan hangisi? Artık onu orda sen bileceksin …” !

Tanalı’nın anlayışında mimarlık düşüncesinin kurulma sürecinin “sadece mimarlıkla sınırlı kalma derdi olmayan ve değerler, sanat, bilgi, erk, politika, teknik/teknoloji ve doğayla ilişkisindeki rolünün ayırdında, açgözlü olmayan, kapıları açık bırakmayı seçen, tutarlı, kendi yerini ve geçmişini bilen, çağdaş olanın farkında, alçak gönüllülükten ödün vermeyen ve abartının dizginlerini nesneler dünyası yerine düşünceler dünyasında salıveren bir bütün” olarak tanımlanmış olması bu yarışmanın değerler dizgesini oluşturacaktır.

Ütopik düşüncelerin gerçekleşmeleri için bekledikleri kara parçalarıdır adalar. Başlangıç, şimdiki zaman ve gelecek zaman ya da anı/hafıza, eylem/yapma ve hayal kurmanın eş zamanlı var olma isteğinin düzyazı olduğu kadar şiirle de gerçekleştirilebileceği yerdir bu engebeli kara

Saint Euxepery’nin “mükemmele atılacak bir şey kalmadığında ulaşılır” cümlesini motto olarak kabul eden ödülün değerlendirilmesinde Ziya Tanalı’nın mimari anlayışını ortaya koyan aşağıdaki başlıklar önem taşımaktadır.

- Yalın, sade, duru
- Alçak gönüllü
- Nesne aracılığı ile duyarlıkları aktaran – tüm sanat dallarında olduğu gibi
- sahici olan/ kendine benzeyen
- Malzemenin doğasına uygun olan
- İnsansı gereksinimlere yanıt veren- insan ölçeği
- Biçimlere değil, şeylerin özüne önem veren
- Kendiliğinden- hep oradaymış gibi olan
- Yeni- var olandan, var olmayanı kurgulayan
- Yarışmacılar kendi tasarım yaklaşımlarına ek olarak aşağıda belirtilen konuları da göz önünde bulundurmalıdırlar: Mekanın hissi, Atmosfer, Erişilebilirlik-Engelliler

The competition is organized by Ziya Tanalı initiative together with the Tanalı Family. The Ziya Tanalı initiative consists of but are not limited to the following persons:

*Erhan Akça *Sait Onur Edeş *Ayşe Ece Onur *Alper Gündüz *Ozan Sarıkaya *Oya Kuyumcu *Faruk Şahin *İsben Önen *Babür Ülgüner *Aslı Sarıkaya *Şebnem Özdemir *Taner Aslan *Özlem Önen *Bora Tubay *Zeynep Yağmur *İlhan Kesmez *Gözdem Tubay *Berna Aslan *Zeynep Onur.

The judges of the 2021 competition are as follows:

Jury Members

Semra Uygur
Erkut Şahinbaş
Celal Abdi Güzer
Babür Ülgüner
Walter Stelzhammer
Zeynep Onur
İlhan Kesmez

Substitute Jury members

Erhan Akça
Özlem Önen
Aslı Sarıkaya

Rapporteurs

Sait Onur Edeş
Ozan Sarıkaya
Yarışma Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi tarafından düzenlenmektedir. Ziya Tanalı inisiyatifi bununla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

*Erhan Akça *Sait Onur Edeş *Ayşe Ece Onur *Alper Gündüz *Ozan Sarıkaya *Oya Kuyumcu *Faruk Şahin *İsben Önen *Babür Ülgüner *Aslı Sarıkaya *Şebnem Özdemir *Taner Aslan *Özlem Önen *Bora Tubay *Zeynep Yağmur *İlhan Kesmez *Gözdem Tubay *Berna Aslan *Zeynep Onur


2021 yılı yarışması jüri üyeleri ise aşağıdaki gibidir:


Asli Jüri Üyeleri

Semra Uygur
Erkut Şahinbaş
Celal Abdi Güzer
Babür Ülgüner
Walter Stelzhammer
Zeynep Onur
İlhan Kesmez

Yedek Jüri Üyeleri

Erhan Akça
Özlem Önen
Aslı Sarıkaya

Raportörler

Sait Onur Edeş
Ozan Sarıkaya


Undergraduate students studying architecture at T.C. and K.K.T.C. universities who fulfill the requirements below may participate in the competition:

- Not to be among those who determine or appoint jurors or rapporteurs.
- Not to be among the jurors (adviser, original, substitute) or rapporteurs or their 1st degree relatives, partners, assistants, or employees.
- Not to be a participant in any part of the jury work.
- Not to be an officer tasked with the preparation, execution, finalizing or approval of any kind of transactions related to the competition within Ziya Tanalı initiative together with the Tanalı Family that is responsible for the competition. - Not to be among the advisers or employees acting on behalf of Ziya Tanalı initiative together with the Tanalı Family that holds the competition.

In order to participate in the competition, it is necessary to register online at ziyatanali.org and download the Competition Brief. Participating as a group is allowed. If participated as a group, only one person is sufficient to register for group participation. However, each member of the group must meet the above requirements. A person can register more than once and join with multiple submissions.Yarışmaya aşağıdaki şartlara uyan T.C. ve K.K.T.C. üniversitelerinde eğitim görmekte olan lisans öğrencisi durumundaki mimarlık öğrencileri katılabilirler:

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
- Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi içinde, yarışma ile ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
- Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak için internet üzerinden ziyatanali.org adresinden kayıt yaptırmak ve şartnameyi indirmek gereklidir. Grup olarak katılınılabilir. Grup olarak katılınması durumunda yukarıdaki şartları tüm grup üyeleri karşılamalıdır. Grup katılımlarında yalnız bir kişi kayıt yaptırması yeterlidir. Bir kişi birden fazla kayıt yaptırıp birden fazla öneri ile katılabilir.


1st prize 1200 USD
2nd prize 1000 USD
3rd prize: 800 USD
1.lik ödülü 1200 USD
2.lik ödülü 1000 USD
3.lük ödülü: 800 USD

- Announcement of the competition: 10th of May 2021
- Last day to ask questions: 7th of June 2021
- Responses posted:9th of June 2021
- Deadline for submissions: 25th of July 2021
- Announcement of the prizes: 9th of August 2021
- Registration is free of charge- Yarışmanın ilanı: 10 Mayıs 2021
- Son soru sorma tarihi: 7 Haziran 2021
- Yanıtların ilan tarihi: 9 Haziran 2021
- Teslim tarihi: 25 Temmuz 2021
- Ödüllerin ilanı : 9 Ağustos 2021
- Kayıt ücretsizdir.

Conditions about presentations:

- All projects must be arranged horizontally as a poster measuring A1 and sent as .jpg or pdf. 300 and above dpi, up to 50 MB.
- A five-digit alias (such as zt02345) starting with zt must be inserted on the upper right corner of the poster.
- A text with a maximum of 10,000 character limit (not including the spaces between words) in which the contestants will express their general approach to the field, usage scenarios, their understanding of the place, their comments, and the research and the design strategies they will follow.
- Drawings, sketches, diagrams, visuals that employ two- and three-dimensional means of expression of design ideas on a micro and macro scale.
- All necessary plans, sections, scaled technical drawings related to appearance, as well as 3D images and/or model photos should be present to explain the design.
- A1 poster should contain explanations about intellectual background, design decisions, material, and structure.
- In addition to their own design approaches, contestants should consider the following topics: Spatial concept -Spatial memory, The feeling of space –Atmosphere, Accessibility- The Disabled,
- Materials
- The alias on the blueprint, the alias on the application form, and the alias to be written in the subject line in the e-mail submission, must be the same.
- All works must be original, and the material used as a reference should be specified where necessary.


Submission conditions:

Application forms will be downloaded from the www.ziyatanali.org page and filled out for each design proposal, and sent together with the designs proposals to ztodulleri@gmail.com by 24:00 25 July 2021

- In the subject line of the e-mail, the alias will be written. Alias: A five-digit nickname with the first two letters zt will be determined (such as zt02345).
- Student identification documents must be added with the delivery.
- The file names of the blueprints will bear the same name as the project name, followed by the sequence number on the blueprint.Sunum koşulları:

- Tüm projelerin yatay olarak A1 ölçüsünde bir poster olarak düzenlenmesi ve jpg veya pdf olarak gönderilmesi gerekmektedir. 300 ve üstü dpi, en çok 50 MB.
- Posterin sağ üst köşesinde üzerinde belirlenecek olan zt ile başlayan beş rakamlı rumuz (zt02345 gibi) bulunacaktır.
- Yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını, kullanıma ait senaryolarını, yere dair kavrayışlarını, yorumlarını, araştırmalarını ve izleyecekleri tasarım stratejilerini ifade edecekleri en çok 10.000 karakterden (boşluksuz) oluşan bir metin.
- Mikro ve Makro ölçekteki tasarım düşüncelerini anlatan çizimler, eskizler, şemalar, iki ve üç boyutlu ifade araçlarını kullanan görseller
- Paftadaki rumuz, başvuru formundaki rumuz ve teslim için gönderilecek mailde konu (subject) kısmına yazılacak rumuzun aynı olması gerekmektedir.
- Tasarımı anlatacak tüm gerekli plan, kesit, görünüş ile ilgili ölçekli teknik çizimlerin yanı sıra üç boyutlu görseller ve/veya maket fotoğrafları bulunmalıdır.
- Tüm çalışmalar özgün olmalıdır, gerekli tüm durumlarda referans olarak kullanılan materyal belirtilmelidir.
- Grup olarak katılındıysa, tüm grup üyelerinin öğrenci kimlikleri gönderilmelidir.
- Paftalarda kullanılan tüm görseller “images” isimli bir klasörde ayrı olarak da teslim edilecektir (jpg ya da pdf dosya türünde).


Teslim koşulları:

www.ziyatanali.org sayfasından başvuru formu indirilip her bir öneri için doldurularak, öğrenci kimlik kartları ve tasarımlarla birlikte ztodulleri@gmail.com adresine 25 Temmuz 2021 tarihinde saat 24.00 e kadar gönderilmelidir.

- Mailin konu (subject) kısmına ise belirlenecek olan rumuz yazılacaktır.
- Yarışma paftası ile birlikte öğrenci kimliği ve başvuru formunun gönderilmesi gerekmektedir.

The results of the competition will be published on the competition website. The net amounts of the above-mentioned prizes and the honorable mentions will be paid to the contestants within 30 days after the announcement of the jury evaluation results.Yarışma sonuçları yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Colloquium will be held online. The date will be announced together with the announcement of the results of the competition.Kolokyum çevrimiçi yapılacaktır, tarihi yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

The competition documents will be posted on the internet via the competition web page and will contain the following information and documents:

Competition Brief
Competition field, drawings and photos


Yarışmacılara verilecek olan belgeler:

Yarışma dokümanları internet üzerinde, yarışma web adresi aracılığıyla teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:

Yarışma Şartnamesi
Yarışma alanı, çizimler ve fotoğraflar

ZT Ödülleri 2021

Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması

 

Soru ve Cevaplar 10.06.2021

 

Soru

Katılım formunu gönderdim, ancak ulaşıp ulaşmadığından emin olamıyorum.

Cevap

Katılım formlarınız ulaşmaktadır. www.ziyatanali.org sayfasındaki başvuru formunu digital olarak doldurup ilettiğiniz bilgiler raportörlük tarafından kayıt altına alınmaktadır.

 

Soru

Kapalı mekan yapmak zorunda mıyız?

Cevap

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

Soru

Adanın geri kalanında yapılaşma var mıdır ya da ileride olacak mıdır?

Cevap

Yok kabul edilecektir.

 

Soru

Tasarlanması istenilen mekan şiir kitaplarının konulacağı bir yer midir, şiir okunan bir yer midir?

Cevap

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

Soru

Yarışma şartnamesinde teslim koşullarında belirtilen başvuru formunu nasıl indirip doldurabiliriz?

Cevap

www.ziyatanali.org sayfasındaki başvuru formunu digital olarak doldurup, teslim gün ve saatine kadar göndermiş olmanız yeterlidir. Ayrıca başka bir form indirip doldurmanıza gerek yoktur. Tasarımlar, öğrenci kimlik kartları ile birlikte ztodulleri@gmail.com adresine 25 Temmuz 2021 tarihinde saat 24.00 e kadar gönderilmelidir. 

 

Soru

Deniz dışındaki ulaşımların olabilirliğini düşünebilir miyiz?

Cevap

İstenilen araçla ulaşım sağlanacağı varsayılabilir.

 

Soru

ZT Ödülleri Ulusal Öğrenci Proje Yarışması bünyesine bir tasarım ile
katılmak istemekteyim ancak mimarlık 4. sınıf öğrencisiyim. Bitirme
projemi haziran ayında teslim ettiğimde verilecek başka dersim
kalmayacak ve tahmin ediyorum ki çok geçmeden de mezun durumunda
olacağım. Başvuracağım esnada öğrenci olmam yarışmaya katılmam için
yeterli bir koşul mudur? Yoksa teslim esnasında mezun olmam yarışmaya
katılırken bir soruna sebebiyet verir mi?

Cevap

Vermez. 

 

 

Soru

Bu haziranda mezun olacak kişiler de yarışmaya katılabilecek mi ?

Cevap

Evet.

 

 

Soru

Uluslararası Sarajbosna üniversitesinde 3.sınıf mimarlık öğrencisiyim. Bu yarışmaya katılabiliyormuyum? 

Cevap

Öğrencisi olduğunuz üniversite, şartnamede katılım koşullarında belirtilen üniversiteler dışında olduğu için katılamazsınız.

 

Soru

1. Görecek adanın konumu(proje alanı) autocad ve pdf dosyalarında farklı olarak gösterilmiş. hangisini dikkate almamız gerekiyor?

2. Rumuzun da yazılı olacağı başvuru formunu, paylaşılan ek dosyalarda bulamadık. İnternet sitesinden kayıt yaptırmak yeterli midir?

3. Grup arkadaşlarımızın bilgilerini teslim sırasında gönderim dosyasına eklemek yeterli midir?

Cevap

1.Proje alanı pdf çizim üzerinde tam olarak belirtilmiştir. Ana kara ile büyük olan ada arasında kalan küçük adadır. Proje alanı olan adanın da ismi Görecek Ada olarak geçmektedir.

2.Yeterlidir.

3.Internet sayfasından kayıt yapmaları yeterlidir. Teslim sırasında da öğrenci kimlik kartlarını iletmelisiniz.

 

Soru

Yapı alanı sınırı var mıdır?

Cevap

Yapı alanı sınırlaması yoktur, istenilen büyüklükte düşünülebilir, yarışmacıya bırakılmıştır.

 

  

Düzeltme

Şartnamede, Sunum koşullarında belirtildiği şekilde, paftalarda kullanılan tüm görsellerin ayrı olarak da teslim edilmesine gerek yoktur. Tüm projelerin yatay olarak A1 ölçüsünde bir poster olarak düzenlenmesi ve jpg veya pdf olarak gönderilmesi gerekmektedir.


9 Ağustos 2021

ZT ÖDÜLLERİ 2021

Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması sonuçları:

 

1.    Ödül:

zt21207

Fatma Ece Gürsoy,

Emine Tanrıkut.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

2.    Ödül:

zt00300

Kerim Pekdemir,

Yunus Atılgan.

Sakarya Üniversitesi

 

3.    Ödül:

zt56178

Beyzanur Coşar,
Emine Aybüke Çırpan,
Neslihan Bulut.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

  

Jüri raporları ve kollokyum tarih ve saati daha sonra açıklanacaktır.

 

27 Temmuz 2021

Yarışmanın teslim tarihi olan 25 Temmuz 2021 saat 00:00 itibarıyla “Ada.Şiir.Mekan konulu ZT Ödülleri 2021 Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışmasına aşağıda rumuz numaraları belirtilen kırk proje teslim edilmiş bulunmaktadır. Sevgili Ziya Tanalı’ yı anmak için proje yarışmasına ilgi gösteren herekese teşekkürlerimizi sunar yarışmaya katılan tüm yarışmacılara başarılar dileriz.

Juri 07 Ağustos 2021 tarihinde toplanacak ve sonuçlar aşağıdaki platformlarda açıklanacaktır.

www.ziyatanali.org

https://twitter.com/homagezt

https://www.instagram.com/homageziyatanali/

 

YARIŞMAYA KATILAN PROJE RUMUZLARI

* Projeler rumuz numara sırasına göre listelenmiştir.

1.    zt00300

2.    zt01381

3.    zt01526

4.    zt01738

5.    zt03089

6.    zt08610

7.    zt09517

8.    zt10197

9.    zt11093

10.  zt13578

11.  zt14012

12.  zt16439

13.  zt18723

14.  zt19438

15.  zt20211

16.  zt20374

17.  zt21010

18.  zt21207

19.  zt25081

20.  zt25713

21.  zt280912

22.  zt28107

23.  zt31253

24.  zt34191

25.  zt34278

26.  zt36785

27.  zt42571

28.  zt50781

29.  zt55555

30.  zt56178

31.  zt56497

32.  zt58903

33.  zt62899

34.  zt64159

35.  zt71482

36.  zt74491

37.  zt77113

38.  zt85218

39.  zt97520

 

40.  zt98269

 

25 Temmuz 2021

ZT ödülleri 2021 proje teslimlerinin son günü.

 

Instagram: homageziyatanali

Twitter: @HomageZT


ZT ÖDÜLLERİ 2021

Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması


Jüri tutanakları için tıklayın. Raporlar, eksiklikler giderilerek revize edilmiştir.

Ödül kazanan projeler:

1. Ödül:
zt21207
Fatma Ece Gürsoy,
Emine Tanrıkut.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi


2. Ödül:
zt00300
Kerim Pekdemir,
Yunus Atılgan.
Sakarya Üniversitesi


3. Ödül:
zt56178
Beyzanur Coşar,
Emine Aybüke Çırpan,
Neslihan Bulut.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiKolokyum 12 Ağustos 2021 tarihinde, saat 18:00 de online olarak yapılacaktır. Bağlantı linki için tıklayın.